Απόλλωνος 4 (όρ. 1), Σύνταγμα, Αθήνα 10557
+30 210-3313713
+30 210-3313712

Time In & Out

Διαδραστικό παιχνίδι online, για δημιουργία ποιοτικού χρόνου μεταξύ γονέων και παιδιών. Αφορά επίσης εκπαιδευτικούς και παιδοψυχολόγους, σαν εργαλείο ενδυνάμωσης του γονεϊκού δεσμού και υποστήριξη της ανάπτυξης.

TIME IN & OUT  it’s an entertaining and educational online game opportunity for adults and children.

As a game, it intends to reinforce affective and social connections within the family, in a context that’s adapted to the reality and to the needs of the majority of families of today.

Its base concept is the idea of giving TIME. This game is a magical formula to live time. Complicity, availability, sharing, learning and laughter are the ingredients of this kind of TIME with no clock at hands. Within the speed of daily routines, through the playing of TIME IN & OUT,  you will find out a special time-frame that goes above routines, by creating space to live quality moments with the most important people in your life – this is the challenge of this game to you!

TIME IN & OUT was created to be offered by an adult to a child, on the assumption that there are affective ties between them. The one giving the TIME IN & OUT is offering the time described in the game. In reality, it’s a commitment to schedule moments to share.

To organize time is making it grow. Therefore, TIME IN & OUT keeps 18.000 special minutes, 300 magic hours, to live with the flow of your imagination, divided by the 12 months of a year. In each month, you’ll find 25 hours to be filled with affection, complicity, learning experiences and laughter. The time to share is indicated in the online cards. There are twelve online cards per month and twelve special online cards to be managed by the child, together with the adult.

THE PEDAGOGICAL OBJECTIVES –

  • Development of a responsibility sense: more freedom = more responsibility
  • Negotiation and limit definition (space and time limits)
  • Promotion of commitment
  • Creativity development
  • Appreciation of shared moments
  • Emotion management
  • Self-esteem development

Leave a reply

Για να σχολιάσετε πρέπει να συνδεθείτε.